Chiller Oy

3 jul 2013

Avison översätter både deras tidning Green Future och utvalda artiklar från deras webbplats.

Hittills har vi hjälpt Chiller att marknadsföra sina produkter, som bl.a. kan hittas i Mood Gallerian i Stockholm, genom att översätta texter från svenska till engelska, svenska till finska, finska till engelska och engelska till norska.