Auktoriserade översättning2

AUKTORISERADE ÖVERSÄTTNING: SVENSKA TILL ENGELSKA

Auktoriserade eller certifierade översättning med stämpel, svenska till engelska

Du får en scannade version och originalet hemskickade.
Snabb service & rimliga priser.

Auktoriserade översättare med engelska som modersmål

Garanti på kvalité.
Erfarna översättare med rätt kompetens.

Om Avison

Avison Communication grundades 2002 av Miles Avison. Sedan dess har företaget utvecklats till en professionell, modern och mångsidig språk- och översättningsbyrå. Avison använder sig enbart av översättare med målspråket som modersmål och med en naturlig koppling till den lokala kulturen. Översättare hos Avison förstår att en översättning enbart handlar om den slutliga läsaren. Språk utvecklas, språk är en vital del av kulturen och språk kommunicerar ut vårt budskap till världen

Klicka här för mer information om Avisons tjänster.

Avison Communication jobbar med multinationella företag såväl som med mindre lokala verksamheter.

När det gäller översättning,  vi täcker de nordiska språken och alla europeiska språk samt de större språken i Asien och Mellanöstern (t. ex. japanska, kinesiska, koreanska, arabiska, persiska och hebreiska).

Språk handlar om kommunikation. För att kommunicera krävs mer än bara ord. Avisons språkutbildare och översättare hjälper kunder att lyckas i en internationell affärsmiljö. Vi skräddarsyr språkkurser för att möta elevernas särskilda behov. Översättningarna är perfekt anpassade till målgruppen.

Auktoriserade översättning från svenska till engelska

Avison har en databas med auktoriserade översättare. Vi erbjuder snabb service och rimliga priser. Vi har många kompetenta översättare med engelska som modersmål.

En auktoriserad översättning är en översättning av en officiellt erkänd översättare.  Kammarkollegiet auktoriserar översättare i Sverige. Det innebär att en auktoriserad översättning är en kvalitetsgaranti som säkerställer att översättaren har den kompetens som krävs för att översättningen skall överensstämma med originaldokumentet.

Ibland kan universitet, myndigheter, domstolar och andra officiella aktörer kräva att en översättningen är gjord av en auktoriserad översättare. En översättning är auktoriserad genom att den stämplas och skrivas på av den auktoriserade översättaren.