AI-translation-image.png

Fördelarna med AI-assisterad översättning

AI är en nyhet som har kommit för att stanna – något som vi på Avison välkomnar.

AI gör översättningsprocessen snabbare utan att tumma på kvaliteten

AI-assisterade översättningar optimerar kostnaderna tack vare att översättningsprocessen går snabbare

 

Konsekvent språk och skalbarhet – AI-översättningsfunktionen arbetar med avancerade algoritmer för att analysera språkmönster och kontext

Våra duktiga översättare går sedan in och förfinar den AI-genererade texten

Överbrygga språkbarriärerna med AI-assisterad översättning

Fördelar med AI-assisterad översättning

Översättningsbranschen befinner sig i likhet med många andra branscher idag i en omvandlingsfas.

AI har kommit för att stanna. Vi på Avison ser detta som något positivt som vi kan utnyttja för att förbättra våra översättningstjänster.

Men vi kommer naturligtvis att även i framtiden använda oss av våra ovärderliga översättare, varav flera har samarbetat med oss i mer än ett decennium. Vi kan nu erbjuda AI-assisterade översättningar från det bästa av två världar – snabba och korrekta AI-baserade översättningar i kombination med den förfining och kulturella medvetenhet som bara en livs levande människa kan tillföra.

Fördelar:

Korrekt: Även om AI har gjort enorma framsteg inom översättning händer det ibland att texten brister när det gäller kontext och anpassning till målgruppens kultur och sedvänjor. Inget land är det andra likt när det gäller dessa språkliga aspekter. Våra översättare i kombination med AI garanterar att ingenting i din källtext går förlorat så att du får korrekta översättningar med ett språk som upplevs som naturligt av läsaren.

Kulturell lyhördhet: Språket är djupt sammanflätat med kulturen. Ett oavsiktligt misstag i översättningen kan leda till olyckliga missförstånd. Våra översättare har den kulturella medvetenhet och intuition som krävs för att kunna förmedla alla språkliga nyanser som kan finnas i en text, så att ditt budskap inte bara blir korrekt utan även bär på de rätta kulturella nyanserna.

Tidseffektivt: Traditionella översättningar kan vara tidskrävande och på så sätt fördröja ett projekt. Genom att integrera AI i översättningsprocessen går allt snabbare utan att vi tummar på kvaliteten. Detta är särskilt viktigt för verksamheter som jobbar med pressade tidsramar eller för dem som är angelägna om att så snabbt som möjligt kunna förmedla sina idéer och tankar till omvärlden.

Kostnadseffektivt: Traditionella översättningstjänster kan vara kostsamma på grund av att arbetet tar lång tid. Med AI-assisterade översättningar kan vi optimera kostnaderna tack vare att översättningsprocessen går snabbare. Vi kan erbjuda professionella översättningar som inte gräver djupt i plånboken.

Konsekvent språk: Det är viktigt att ha en konsekvent språklig ton och vokabulär. Detta gäller särskilt för verksamheter som ställer höga krav på den språkliga kvaliteten. Med våra AI-översättningar kan du känna dig säker på att få alla översättningar utförda på ett konsekvent sätt såväl stilistiskt som terminologiskt.

Skalbart: När du vill göra nya tillägg till din översatta text kan det vara svårt att få en väl sammanhållen helhet. Vi kan erbjuda AI-assisterade översättningar med skalbara lösningar så att du sömlöst kan utöka din text utan att tumma på kvaliteten.

Skräddarsytt: Varje projekt är unikt vilket vi alltid tar vi hänsyn till. Vi skräddarsyr varje text enligt dina specifika krav – allt för att din kommunikation på ett effektivt sätt ska nå fram till mottagaren. Vi ser till att anpassa språket efter gällande branschstandarder.

Så här fungerar det:

AI-översättning: Hela processen startar med en AI-genererad översättning. Med hjälp av avancerade algoritmer översätts texten från ett språk till ett annat. AI kan snabbt analysera stora mängder lingvistiska data, mönster och kontext för att sedan skapa en preliminär översättning som i allt väsentligt är källtexten trogen.

Förfining av en översättare: Våra duktiga översättare träder nu in för att gå igenom och förfina den AI-genererade texten. Översättaren är den som säkerställer korrekthet, kulturell anpassning och rätt kontext.

Kvalitetssäkring: En noggrann kvalitetskontroll görs med hjälp av en kombination av AI-assisterat språkverktyg och fingranskning av en översättare – allt för att få fram en noga genomgången slutprodukt.

Kundsamarbete: Vi uppskattar din återkoppling. Som kund har du möjlighet att samarbeta med våra översättare och klargöra vad du vill få fram med texten så att du får en översättning som överensstämmer med dina behov.

Upptäck de senaste genombrotten inom översättning

Med vår AI-assisterade översättningstjänst får du en sömlös kombination av det bästa av två världar: den alla senaste tekniken i kombination med traditionell översättning. Gör som många av våra nöjda kunder som har fått en ny, modernare syn på globalt samarbete. Kontakta oss för mer information om hur du kan förbättra din internationella kommunikation.

 

Om Avison

Avison Communication grundades 2002 av Miles Avison. Sedan dess har företaget utvecklats till en professionell, modern och mångsidig språk- och översättningsbyrå. Avison använder sig enbart av översättare med målspråket som modersmål och med en naturlig koppling till den lokala kulturen. Översättare hos Avison förstår att en översättning enbart handlar om den slutliga läsaren. Språk utvecklas, språk är en vital del av kulturen och språk kommunicerar ut vårt budskap till världen

Klicka här för mer information om Avisons tjänster.

Avison Communication jobbar med multinationella företag såväl som med mindre lokala verksamheter.

När det gäller översättning,  vi täcker de nordiska språken och alla europeiska språk samt de större språken i Asien och Mellanöstern (t. ex. japanska, kinesiska, koreanska, arabiska, persiska och hebreiska).

Språk handlar om kommunikation. För att kommunicera krävs mer än bara ord. Avisons språkutbildare och översättare hjälper kunder att lyckas i en internationell affärsmiljö. Vi skräddarsyr språkkurser för att möta elevernas särskilda behov. Översättningarna är perfekt anpassade till målgruppen.