Översättning av undertext; Fosterbarn i Norden

19 jan 2015


“Jag är mycket nöjd med ert arbete. Ni har varit både noggranna, lyhörda, kunniga och snabba…”

 

Ett givande undertextningsprojekt för en högt ansedd organisation. En kortfilm om fosterbarn i Norden, översatt till danska, finska, isländska och norska.  

 Nordens Välfärdscenter är en institution under Nordiska ministerrådet, social- och hälsosektorn. Organisationens arbete syftar till att utarbeta strategiska inspel till politiker, att sammanställa forskningsresultat och arrangera nordiska och internationella konferenser, alla med anknytning till aktuella välfärdsfrågor. 

Centrumet gjorde nyligen en film i utbildningssyfte om 15 ungdomar från de nordiska länderna som alla vuxit upp i fosterhem, detta som en del av projektet Barn i fosterhem. Det är ett rörande klipp där ungdomarna berättar vad som krävs för att tiden i fosterfamilj ska kunna bli en bra start på livet. 

Vi var verkligen glada över att ta oss an uppgiften att ordna undertexten till denna kortfilm på fyra olika språk – danska, finska, isländska och norska. Språket som talades i filmen var en blandning av främst svenska, norska och danska, och det var en utmaning att få barnens avslappnade språk till att bli korta och snyggt formulerade undertexter på alla fyra språk. Men tack vare en bra dialog med kunden, och våra erfarna översättare, kunde vi göra ett bra jobb. Fredrik Hjulström, projektledare för Familjepolitik vid centrumet, sa:

“Jag är mycket nöjd med ert arbete. Ni har varit både noggranna, lyhörda, kunniga och snabba. Jag är positiv till att ni verkligen ville fånga nyanserna i det de unga sa och få det begripligt textmässigt. Har lärt mig att en bra dialog är viktigt för att få kvalité i översättningen.” Och det är allt vi behöver höra!

De nordiska länderna rankas mycket högt på de flesta listor där man jämför livsvillkor och social trygghet länderna emellan. Den nordiska välfärdsmodellengrundar sig på samma ideal: jämlikhet, social solidaritet och social trygghet för alla.  

Sami, från Finland, sammanfattade projektets och filmens essens i sin slutkommentar:

Tro på barnen så att de lär sig att tro på sig själva.

 

Vi är glada över att stödja Nordens Välfärdscenter, och vi ser fram emot fler intressanta, givande och utmanande översättningsprojekt 2015. 

 

Avison Communication, med bas i Stockholm, Sverige, är en språk- och översättningsbyrå. Vi lokaliserar hemsidor, översätter appar, utbildar affärsmän i nya språk, sköter tolkning vid internationella sammankomster, samt ordnar undertext till film med underhållande och utbildande syfte. Vi älskar språk och det skrivna och talade ordet. 

Om ni har ett språk- eller översättningsprojekt och är intresserade av att jobba med oss, tveka inte att ta kontakt.