SKL International; ett internationellt exempel

18 jul 2014

Experter i en internationell miljö behöver expert-översättningar.  

SKL International är en av de ledande organisationerna i Sverige inom lokal och regional förvaltning, decentralisering och lokal demokrati. Företaget ägs av Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR) och använder sig av kunskap och erfarenhet från lokal förvaltning i Sverige för att förbättra demokratisk planering och administrering i andra länder. Till dags dato har SKL International varit inblandat i olika projekt i mer än 30 länder världen runt och har en lokal närvaro i Jordanien, Tunisien och Albanien. 

SKL International hörde av sig till Avison då de akut behövde hjälp med att få ett dokument översatt från engelska till franska. Dokumentet innehöll projektreferenser för EU vilka beskrev SKL Internationals projekt i Turkiet, Serbien, Tunisien och subsahariska Afrika. Översättningsarbetet krävde en bra dialog med kunden för en korrekt lokalisering av den industri-specifika terminologin, eller jargong, som användes i projektet. Det här var inga problem för oss, och vi satte igång med att skapa en egen översättningsordlista för SKL International. Projektet gick smidigt och vi har sedan dess fortsatt att arbeta tillsammans med EU-relaterade översättningar från engelska till franska. 

Vi gillar projekt med utmaning som dessa, och vi ser fram emot att jobba vidare med SKL International, med fler översättningsprojekt och fler språk och ämnen.  

Suzanne Krook, SKL Internationals Project Development Manager, säger “Jag vill bara säga att jag är väldigt nöjd med Avisons ansvarstagande och service. Jag har vidarebefordrat företagets uppgifter runt om på kontoret och jag är säker på att någon av oss kommer att höra av oss för hjälp med översättning i framtiden.” 

Vi har haft nöjet att leverera översättningar till många organisationer med närvaro på den internationella marknaden, från SOS Barnbyar till East Capital, ett kapitalförvaltningsföretag specialiserat på Östeuropa och Asien. Från världsledande spel-appen Ruzzle till det allom bekanta DHL. Vi översätter rapporter, prospekt, broschyrer, appar, manualer, hemsidor och mycket, mycket mer, till över 40 av världens ledande affärsspråk. Ta kontakt med oss idag för ett snabbt och fördelaktigt kostnadsförslag*

Avison hjälper även ledande internationella företag med tolktjänster, språk- och kulturkurser, korrekturläsning & copywriting, samt undertextning och dubbning. 

*Vi använder oss av mänskliga översättare. Dessa är erfarna, kvalificerade och bra på vad de gör. Vi använder oss endast av översättningsprogramvara för assisterande hjälp i vårt arbete, för att öka effektiviteten. På grund av detta är vi inte den billigaste byrån på marknaden. Men våra kunder är beredda att betala för det de vill ha sagt meddelas korrekt runt om i världen, med kulturell finkänslighet, och på ett koncist sätt.