Teknisk översättning: Chiller OY

Teknisk översättning åt Chiller OY. Chiller är Finlands största tillverkare av luftkonditionerings och stora värmepumps produkter och en av de ledande producenterna av kylsystem i Europa.

Avison översätter både Chillers tidning Green Future och utvalda artiklar från deras webbplats. Tekniska översättningar är alltid utmanande.

Hittills har vi hjälpt Chiller att marknadsföra sina produkter, som bl.a. kan hittas i Mood Gallerian i Stockholm, genom att översätta texter från svenska till engelska, svenska till finska, finska till engelska och engelska till norska.