Uppdrag: Tolkning till mandarin för kinesiska regeringsrepresentanter och företag

Kund: Cloudberry Communications AB
Event: Mainland China-Hong Kong Joint Investment & Partnership Mission to Stockholm
Plats: IVA Konferenscenter, Stockholm.
Tillhandahållen tjänst: Simultantolkning, kinesiska (mandarin) < > engelska/svenska.

Vid detta spännande event, arrangerat av Cloudberry Communications för deras kund Hong Kong Trade Development Council, närvarade tjänstemän och andra delegater från automotive-, cleantech- och ICT-branscherna för att diskutera möjligheter till framtida partnerskap med svenska teknikföretag. Delegaterna hann också med ett besök på Ericssons huvudkontor i Kista innan lunchen.

Avison fick i uppdrag att se till att kommunikationen fungerade snabbt och smidigt för de cirka femtio kinesiska och svenska gästerna. Ett team på fem tolkar hjälpte delegaterna att samtala med varandra under en guidad tur, en affärslunch och ett seminarium. Uppdraget var att tolka till och från engelska, svenska och kinesiska – såväl konsekutivtolkning som simultantolkning – vilket krävde att tolkarna behärskade alla språken flytande och var snabba i tanken.

Vårt team gjorde ett strålande jobb. Julie Borselius, Key Account Manager hos Cloudberry, sa: ”Genom sin tolkservice lyckades Avison sammanföra våra kinesiska och svenska gäster, både under lunchen och vid besöket på Ericsson, vilket gjorde att eventet blev mycket lyckat.”

Avison erbjuder professionella tolkar inom ett antal språk för tolkning under konferenser – simultant eller konsekutivt – vid sammanträden, på skolor eller i samband med medicinsk rådgivning. Vi jobbar med de vanligast förekommande affärsspråken inom Sverige och Europa. Välkommen att kontakta oss för mer information om våra tolktjänster.

Behöver du hjälp med kommunikationen på en global marknad? Avison Communication är en Stockholmsbaserad språk- och tolkbyrå som jobbar med mer än femtio språk. Om du har behov av översättning, tolkning, språkutbildning, undertextning eller voiceover, kontakta någon av våra projektledare.

  • Namn
  • Telefon
  • E-post

Foto: Björn Dallin