Vill du lära dig serbiska?

7 jul 2011

Nu har AVISON serbiska språkkurs.

Vi förser vår kund East Capital (EC) med affärsserbiska. EC jobbar med investeringar i Östeuropa, och detta jobb innebär ofta en styrelseroll i de olika länderna. Så när en EC-medarbetare behövde lära sig serbiska för att kunna bättre utföra en styrelseroll var det självklart att AVISON kunde hjälpa till! En skräddarsydd serbisk språkkurs… det ordnar vi enkelt!

Vilket språk behöver du? Utmana oss!

Glad sommar!

In English:

AVISON now provides Serbian language training.

We are providing our client East Capital (EC) with a business Serbian course. EC works with investments in Eastern Europe, and this often involves Board membership in the various countries. So when an EC member of staff needed to improve her Serbian for a Board role at a local bank, AVISON was happy to help! A tailor-made Serbian language course… check!

What language do you need? Challenge us!

Have a great summer!